หีบเครื่องมือ 3 ลิ้นชักเปิดฝาบน รุ่น MD30

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 824 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น รายละเอียด ความกว้าง(W) ความลึก(D) ความสูง(H) น้ำหนัก
001-083-30 MD30 ขนาดกล่อง 17.1" 9.4" 10.8" 5กก.
    ขนาดช่องด้านบน 17.0" 9.4" 2.1"  
    ขนาดลิ้นชัก 14.9" 8.6" 2.0"