ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 2 หุน 12 เหลี่ยม

14 มกราคม 2562

ผู้ชม 1530 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด (12pt/มม.) ความยาว (มม.)
004-001-2032 3.2 25
004-001-2040 4 25
004-001-2050 5 25
004-001-2055 5.5 25
004-001-2060 6 25
004-001-2070 7 25
004-001-2080 8 25
004-001-2090 9 25
004-001-2100 10 25
004-001-2110 11 25
004-001-2120 12 25
004-001-2130 13 25
004-001-2140 14 25

 

รายละเอียด :

- ผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมวาเนเดียม ชุบด้วยโครเมียมผิวกระจก

- ตามมาตรฐาน DIN (มาตรฐานจากสถาบันประเทศเยอรมัน)