ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว ขนาด 4 หุน 6 เหลี่ยม

14 มกราคม 2562

ผู้ชม 738 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด (6pt/มม.) ความยาว (มม.)
004-033-6008 8 38
004-033-6009 9 38
004-033-6010 10 38
004-033-6011 11 38
004-033-6012 12 38
004-033-6013 13 38
004-033-6014 14 38
004-033-6015 15 38
004-033-6016 16 38
004-033-6017 17 38
004-033-6018 18 38
004-033-6019 19 38
004-033-6020 20 38
004-033-6021 21 38
004-033-6022 22 40
004-033-6023 23 40
004-033-6024 24 42
004-033-6025 25 45
004-033-6026 26 45
004-033-6027 27 45
004-033-6028 28 45
004-033-6029 29 45
004-033-6030 30 45
004-033-6032 32 45

 

รายละเอียด :

 - ผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมวาเนเดียม ชุบด้วยโครเมียมผิวกระจก

 - มาตรฐาน DIN (มาตรฐานจากสถาบันประเทศเยอรมัน)