ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตายชนิดสั้น
หมวดหมู่สินค้า: ประแจแบบอื่นๆ

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 896 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด (มม.) ยาว (มม.)
005-055-608 8 90
005-055-610 10 96
005-055-611 11 100
005-055-612 12 104
005-055-613 13 108
005-055-614 14 114
005-055-615 15 118
005-055-616 16 122
005-055-617 17 128
005-055-618 18 132
005-055-619 19 138