ประแจดาวหกเหลี่ยม 2 หัว
ประแจดาวหกเหลี่ยม 2 หัว
ประแจดาวหกเหลี่ยม 2 หัว
ประแจดาวหกเหลี่ยม 2 หัว
หมวดหมู่สินค้า: ประแจแบบอื่นๆ

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1083 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด ยาว (มม.)
005-370-1520 T15 x T20 220
005-370-2527 T25 x T27 220
005-370-4550 T45 x T50 240
005-370-5560 T55 x T60 240