ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1068 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Blade (มม.) Head Ø x O.L
007-035-004 235 #0 x 100 25 x 180
007-035-006 235 #0 x 150 25 x 230
007-035-0303 235 3 x 75 22 x 155
007-035-0304 235 3 x 100 25 x 180
007-035-0306 235 3 x 150 25 x 230
007-035-0503 235 5 x 75 29 x 171
007-035-0504 235 5 x 100 29 x 196
007-035-0506 235 5 x 150 29 x 246
007-035-0508 235 5 x 200 29 x 296
007-035-06502 235 6.5 x 45 34 x 101
007-035-06504 235 6.5 x 100 34 x 211
007-035-06505 235 6.5 x 125 34 x 236
007-035-06506 235 6.5 x 150 34 x 261
007-035-06508 235 6.5 x 200 34 x 311
007-035-06510 235 6.5 x 250 34 x 361
007-035-0806 235 8 x 150 37 x 271
007-035-0808 235 8 x 200 37 x 321
007-035-103 235 #1 x 75 29 x 171
007-035-104 235 #1 x 100 29 x 196
007-035-106 235 #1 x 150 29 x 246
007-035-108 235 #1 x 200 29 x 296
007-035-202 235 #2 x 45 34 x 101
007-035-204 235 #2 x 100 34 x 211
007-035-205 235 #2 x 125 34 x 236
007-035-205 235 #2 x 125 34 x 236
007-035-206 235 #2 x 150 34 x 261
007-035-208 235 #2 x 200 34 x 311
007-035-210 235 #2 x 250 34 x 361
007-035-306 235 #3 x 150 37 x 271
007-035-927 235/7 (-) 3 x 75
(-) 5 x 100
(-) 6.5 x 150
(-) 5 x 45
(+) #1 x 75
(+) #2 x 100
(+) #2 x 45

 

รายละเอียด :

ก้านไขควงผลิตจากเหล็กCR-V ตรงปลายสีดำทำด้วยแม่เหล็กชุบแข็ง

ด้ามจับสะดวกสบาย