คีมล็อคตัวซีปากปรับได้
คีมล็อคตัวซีปากปรับได้
คีมล็อคตัวซีปากปรับได้
คีมล็อคตัวซีปากปรับได้
คีมล็อคตัวซีปากปรับได้
คีมล็อคตัวซีปากปรับได้

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1309 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด Capacity (มม.)
008-380-0150 C-150 6" 50
008-380-0225 C-225 9" 78
008-380-0280 C-280 11" 85
008-380-0350 C-350 14" 110
008-380-0450 C-450 18" 165
008-380-0600 C-600 24" 210