คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10”
คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10”
คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10” คีมตัดสังกะสี ขนาด 10”

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1159 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น แบบ Blade Lengtrh (mm)
009-002-1002 A1003R Left (Red) 36
009-002-1003 A1004Y Straight (Yellow) 38
009-002-1004 A1005G Right (Green) 36