โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส
รหัส : 019-200-014
ราคา 145.00 บาท

01 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 149 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด Thread Size Ctn
019-200-014 14mm (9/16") 1/2"-20UNF 120
019-200-016 16mm (5/8") 1/2"-20UNF 120
019-200-017 17mm (11/16") 1/2"-20UNF 120
019-200-019 19mm (3/4") 1/2"-20UNF 120
019-200-020 20mm 1/2"-20UNF 120
019-200-021 21mm (13/16") 1/2"-20UNF 120
019-200-022 22mm (7/8") 1/2"-20UNF 120
019-200-024 24mm (15/16") 1/2"-20UNF 120
019-200-025 25mm (1") 1/2"-20UNF 120
019-200-027 27mm (1-1/16") 1/2"-20UNF 120
019-200-028 28mm (1-1/8") 1/2"-20UNF 120
019-200-029 29mm 1/2"-20UNF 120
019-200-030 30mm (1-3/16") 1/2"-20UNF 120
019-200-032 32mm (1-1/4") 5/8"-18UNF 120
019-200-033 33mm (1-5/16") 5/8"-18UNF 120
019-200-035 35mm (1-3/8") 5/8"-18UNF 120
019-200-037 37mm (1-7/16") 5/8"-18UNF 120
019-200-038 38mm (1-1/2") 5/8"-18UNF 120
019-200-040 40mm (1-9/16") 5/8"-18UNF 120
019-200-041 41mm (1-5/8") 5/8"-18UNF 120
019-200-043 43mm (1-11/16") 5/8"-18UNF 120
019-200-044 44mm (1-3/4") 5/8"-18UNF 120
019-200-046 46mm (1-13/16") 5/8"-18UNF 120
019-200-048 48mm (1-7/8") 5/8"-18UNF 120
019-200-051 51mm (2") 5/8"-18UNF 120
019-200-052 52mm (2-1/16") 5/8"-18UNF 72
019-200-054 54mm (2-1/8") 5/8"-18UNF 72
019-200-057 57mm (2-1/4") 5/8"-18UNF 72
019-200-059 59mm (2-5/16") 5/8"-18UNF 72
019-200-060 60mm (2-3/8") 5/8"-18UNF 72
019-200-064 64mm (2-1/2") 5/8"-18UNF 72
019-200-065 65mm (2-9/16") 5/8"-18UNF 54
019-200-067 67mm (2-5/8") 5/8"-18UNF 54
019-200-068 68mm (2-11/16") 5/8"-18UNF 54
019-200-070 70mm (2-3/4") 5/8"-18UNF 54
019-200-073 73mm (2-7/8") 5/8"-18UNF 54
019-200-076 76mm (3") 5/8"-18UNF 54
019-200-079 79mm (3-1/8") 5/8"-18UNF 54
019-200-083 83mm (3-1/4") 5/8"-18UNF 54
019-200-086 86mm (3-3/8") 5/8"-18UNF 30
019-200-089 89mm (3-1/2") 5/8"-18UNF 30
019-200-092 92mm (3-5/8") 5/8"-18UNF 30
019-200-095 95mm (3-3/4") 5/8"-18UNF 30
019-200-098 98mm (3-7/8") 5/8"-18UNF 30
019-200-102 102mm (4") 5/8"-18UNF 30
019-200-105 105mm (4-1/8") 5/8"-18UNF 30
019-200-108 108mm (4-1/4") 5/8"-18UNF 30
019-200-111 111mm (4-3/8") 5/8"-18UNF 30
019-200-114 114mm (4-1/2") 5/8"-18UNF 30
019-200-121 121mm (4-3/4") 5/8"-18UNF 24
019-200-127 127mm (5") 5/8"-18UNF 24
019-200-133 133mm (5-1/4") 5/8"-18UNF 12
019-200-140 140mm (5-1/2") 5/8"-18UNF 12
019-200-146 146mm (5-3/4") 5/8"-18UNF 12
019-200-152 152mm (6") 5/8"-18UNF 12
019-200-160 160mm (6-19/24") 5/8"-18UNF 12
019-200-165 165mm (6-1/2") 5/8"-18UNF 12
019-200-168 168mm (6-59/64") 5/8"-18UNF 12
019-200-178 178mm (7") 5/8"-18UNF 12
019-200-200 200mm (7-7/8") 5/8"-18UNF 12