ข้อต่อสาย ข้อต่อสาย ข้อต่อสาย
ข้อต่อสาย ข้อต่อสาย ข้อต่อสาย

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1067 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น รายละเอียด
018-195-500 GC500 Tap Connector 1/2" Hose Connector (2 pcs)
018-195-510 GC510 Tap Connector 3/4" Hose Connector (2pcs) Nozzle.