ชุดประแจปากตาย ชุดประแจปากตาย
ชุดประแจปากตาย ชุดประแจปากตาย
ชุดประแจปากตาย ชุดประแจปากตาย
ชุดประแจปากตาย ชุดประแจปากตาย
ชุดประแจปากตาย ชุดประแจปากตาย
หมวดหมู่สินค้า: สินค้าขายดี

06 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 199 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด
005-069-02 Empty Rack For OP6-1M, OP6-2M & OP6-1I
005-069-021 Empty Bag For OP10
005-069-022 Empty Bag For OP11
005-069-06 OP6-1M 6pcs (rack) - 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19 (mm)
005-069-061 OP6-2M 6pcs (rack) - 8x9, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 21x23 (mm)
005-069-062 OP6-1I 6pcs (rack) - 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4 (inches)
005-069-10 OP10 10pcs (bag) - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26 (mm)
005-069-11 OP11 11pcs (bag) - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19, 21x23, 22x24, 27x30, 30x32 (mm)